Zgubiony w buddyzmie

Buddyzm na ZachodzieOd początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się zapęd ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej raz po raz więcej ludzi zaczęło ciekawić się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy spośród umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze. Równocześnie masa kulturowych naleciałości zaś rytuałów, niezwiązanych spośród samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca z większym natężeniem przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj w środku niektórych państwach, np. we Francji, nauki jeszcze przekazywane są w zasadzie na skroś mnichów plus mniszki, aliści wewnątrz krajach niemieckojęzycznych tudzież słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.Z kolei w środku Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm laicki daje wybór zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd plus kontemplacja poparte działaniem sprawiają, iż buddyjska biegłość staje się w środku raz po raz większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, wszak także na zastosowaniu buddyjskiego podejścia w życiu codziennym.Dzisiaj do wnętrza Europie zwłaszcza dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże przywódca Karma Kagyu wewnątrz Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, iżby zaczęli nauczać buddyzmu wewnątrz Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie spośród wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, do swojej śmierci w środku 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako translator spośród języka tybetańskiego na angielski, duński zaś niemczyzna współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane dzisiaj na przestrzeni praktyki. Przekazywane przy użyciu Lamę Ole Nydahla także Hannah Nydahl nauki Buddy tak bardzo głęboko zainspirowały ludzi, że dzień dzisiejszy spotykają się, iżby wspólnie studiować oraz kontemplować wewnątrz powyżej 600 ośrodkach w środku 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni tudzież idealizmie, zaś funkcjonują z racji dobrowolnej pracy zaangażowanych w środku ich ewolucja ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w obrębie stowarzyszeń wewnątrz innych, takich na miarę Polska, ma stan prawny związków wyznaniowych.Buddyzm jest jedną spośród głównych religii świata, zarówno poniżej względem zasięgu geograficznego podczas gdy tudzież wpływu socjo- kulturowego. Chociaż jest największą religią „Wschodu”, owo jednak staje się coraz popularniejsza wewnątrz świecie „Zachodnim.” Jest wyjątkową religią chyba że chodzi o jej zasady, tymczasem ma krocie wspólnego z hinduizmem, w środku obydwu gdyż naucza się o karmie (etyce przyczynowo- skutkowej), maji (iluzoryczności natury otaczającego świata) oraz samarze (cyklu reinkarnacji). Buddyści wierzą, iż ostatecznym celem życia jest zdobycie „przebudzenia.” Założyciel buddyzmu, Siddhartha Guatama, urodził się w królewskiej rodzinie wewnątrz Indiach naokoło 600 r. przed Chrystusem. Opowieści o przed głoszą, że żył w środku luksusie, do wnętrza separacji od otaczającego go świata zewnętrznego. Jego rodzice pragnęli uchować go od chwili wpływu religii oraz bólu plus cierpienia. W niedługim jednak czasie wyruszył prócz tego granice pałacu królewskiego i zobaczył: starego człowieka, chorego człowieka oraz zwłoki. Czwarty film dotyczył spokojnego ascetycznego mnicha (takiego, który wyparł się luksusu dodatkowo komfortu). Widząc spokój tego mnicha, postanowił że tenże sam zostanie mnichem. Porzucił los wewnątrz dostatku także bogactwie, by w ascetycznym życiu wyszukać „oświecenia”. W praktykach ascetycznych (umartwianiu się) oraz intensywnej medytacji był wielce wytrwały. Stał się liderem pośród swoich rówieśników. Punktem zwrotnym wewnątrz jego życiu była pewna znacząca decyzja. Postanowił „ulżyć” się jedną miską ryżu plus przysiąść poniżej drzewem figowym (nazywanym także drzewem Bodhi), by dumać póty aż osiągnie „przebudzenie”, lub umrze próbując tego dokonać. Mimo całego mozołu także pokus następnego poranka, osiągnął przebudzenie. Stąd też, zdobył sławę tzw. „przebudzonego” ewentualnie „Buddy.” Wykorzystał zdobyte doświadczenia także rozpoczął nauczanie swoich mnichów- naśladowców, z którymi aktualnie wtedy zdobył kolosalny rozgłos. Pięciu jego rówieśników stało się jego pierwszymi uczniami. Co odkrył Guatama? Przebudzenie jest gdzieś „do wnętrza pół- luby”, ani do wnętrza luksusowym zaspokojeniu ani wewnątrz umartwianiu samego siebie. Poza tym, odkrył trochę co zostało określone jako „Cztery Szlachetne Prawdy”- 1) Aby zachowywać się wypada wytrzymywać (Dukha), 2) Cierpienie wynika z pragnienia (Tanha lub „przywiązania”), 3) Każdy być może uniknąć cierpienia kiedy usunie oddanie oraz 4) Jest owo możliwe jak podążasz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżką. Ta Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka dotyczy 1) poglądu, 2) postanowienia, 3) mowy, 4) działania, 5) życia (bycia mnichem), 6) dążenia (faktycznie skierowane operacja), 7) skupienia, 8) medytacji.Za tymi wyszukanymi naukami stoją nauki znane wewnątrz hinduizmie: reinkarnacja, pasza, maja, oraz kierunek postrzegania rzeczywistości jako panteistycznej. Buddyzm oferuje podobnie złożoną teologię bóstw dodatkowo istot wywyższonych. Rozumienie istoty boga w buddyzmie, również jakże oraz wewnątrz hinduizmie, trudno jest opisać. Niektóre odłamy buddyzmu jest dozwolone pozwolić zbytnio ateistyczne, toż inne wewnątrz panteistyczne, i coraz inne w środku teistyczne, np. Szkoła Czystej Krainy (tłum. częściej jako Szkoła Czystej Ziemi). Klasyczny buddyzm jednak zdaje się cicho sza do wnętrza kwestii rzeczywistości istot nieskończonych, w takim razie uważany jest zbyt strumień ateistyczny. Buddyzm teraz jest wystarczająco na maksa zróżnicowany. Aczkolwiek istnieją dwoje główne szkoły Theravada natomiast Mahajana. Theravada jest formą monastyczną, która skupia się na całkowitym przebudzeniu tudzież nirwanie na rzecz mnichów, w ciągu kiedy buddyzm Mahajana rozpościera swój zamysł przebudzenia na wymiary laicką- osoby negacja logiczna będące mnichami. W tych kategoriach można wykryć nieco odłamów, m.in. Tendai, Vajrajana, Nichiren, Singon (Shingon), Czystą Ziemię, Zen, Rjobu. Dlatego grunt jest, by osoby które nie pochodzą z kręgów buddyjskich oraz chcą wydedukować buddyzm, nie skupiały się na szczegółach każdej konkretnej szkoły buddyjskiej, ponieważ każda spośród nich opiera się na klasycznym, historycznym buddyzmie. Budda w życiu negacja logiczna uważał siebie za boga ani innego rodzaju boską istotę. Określał siebie względnie jako „drogę- obmycia” dla innych. Dopiero po jego śmierci został wyniesiony do postaci boga w poprzek niektórych swoich naśladowców, bodaj nie wszyscy postrzegają go wewnątrz ów sposób. W chrześcijaństwie jednak, co jest bez owijania w bawełnę powiedziane wewnątrz Biblii, Jezus jest Synem Bożym (Ew. Mateusza 3.17: „I oto rozległ się głosowanie z nieba: Ten jest Syn należący do mnie umiłowany, którego sobie upodobałem) oraz owo, iż On także Bóg są jednym (Ew. Jana 10.30). Nikt w istocie w istocie nie może scharakteryzować siebie, ewentualnie baczyć siebie za chrześcijanina bez wyznania wiary w Jezusa jako Boga. Jezus nauczał, iż On jest drogą, a negacja logiczna jednym spośród tych którzy wskazują drogę; czytamy w środku Ew. Jana 14.6: „Ja jestem rozwiązanie, zgodność spośród rzeczywistością zaś życie. Nikt nie przychodzi aż do Ojca w jaki sposób ledwie z wykorzystaniem mnie.” Do śmierci Guatamy, buddyzm pył znaczący wpływ na Indie; trzy tysiące lat w dalszym ciągu, buddyzm objął większą część Azji. Pisma również historie opisujące Buddę zostały spisane mniej więcej czterysta lat po jego śmierci.W buddyzmie przekroczenie jest tak bywa rozumiany jako ignorancja. A albowiem traktowany jest jako „pomyłka cny”, owo sam jeden kontekst do wnętrza którym występuje „zło” czy ”dobro” jest niemoralne. Karma rozumiana jest jako naturalna balans dodatkowo negacja logiczna wynika spośród przymusu. Natura nie ma wartości moralnej; w następstwie tego też, pasza nie jest kodem moralności, i grzech negacja logiczna jest zupełnie niemoralny. Stąd też, możemy powiedzieć, do wnętrza przedmiot nauczania buddyjskiego, polski pomyłka negacja logiczna jest kwestią moralności, gdyż nie jest owo kompletnie prywatny błąd, nie jest też naruszeniem relacji międzyludzkiej. Konsekwencje takiego rozumienia grzechu są tragiczne. Dla buddysty zły uczynek przypomina w wyższym stopniu faux pas się, niż sprzeciwienie się świętemu Bogu. Takie interpretacja grzechu negacja logiczna współgra z wrodzoną świadomością moralną, która uświadamia człowiekowi, że zostanie potępiony w ciągu swój grzech przed świętym Bogiem (Rzymian 1-2). Skoro grzech traktowany jest jako pomyłka, który negacja logiczna dotyczy konkretnej osoby dodatkowo który może istnieć naprawiony, toteż buddyzm negacja logiczna przyjmuje podstawowej doktryny chrześcijańskiej dotyczącej zdeprawowania. Biblia mówi nam, iż przekroczenie człowieka jest problemem dotyczącym wieczności, niesie wieczne konsekwencje. W buddyzmie nie ma potrzeby Zbawiciela, który uratowałby ludzi od czasu potępienia grzechu. Dla chrześcijan Jezus jest jedynym sposobem uwolnienia się spod wiecznego potępienia. Dla buddysty pozostaje raptem etyczne bytowanie oraz medytacja, które mają wynieść ludzi aż do osiągnięcia nadziei przebudzenia zaś całkowitej Nirvany. Bardziej jednak prawdopodobne jest owo, że każda spośród tych osób będzie musiała przebyć parę reinkarnacji żeby wyrównać rachunki zakumulowany pożyczka karmy. Dla prawdziwych naśladowców buddyzmu, wyznanie jest filozofią moralności dodatkowo etyki, zawartej w życiu na skroś umartwianie własnego ego. W buddyzmie, faktyczność jest bezosobowa oraz niezwiązana relacjami; przy użyciu co pozbawiona jest miłości. Nie ostatnim tchem Bóg postrzegany jest jako iluzja, już sam zły uczynek uznawany jest jako pomyłka wyprany znaczenia moralnego, zaś percepcja rzeczywistości materialnej- maja („złudzenie”), sprawia że własne „ja” traci znaczenie. Osobowość sama wewnątrz sobie staje się iluzją. Gdy zapytamy jak powstał świat, kto/ co stworzył(o) przestrzeń kosmiczna, Budda nie wypowiedziałby się, gdyż w buddyzmie negacja logiczna ma początku ani końca. Zamiast tego, jest nieograniczony sekwencja narodzin natomiast śmierci. Ktoś spytałby zatem jaka Istota stworzyłaby nas do życia, znoszenia no wielkiego bólu także cierpienia, oraz odtąd miała permanentnie również na dopiero co odchodzić? Ktoś może zadać pytanie o istota- po co to całość? Chrześcijanie wiedzą, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu zbytnio nas, trafienie, abyśmy negacja logiczna cierpieli na wieki. Posłał swojego Syna, abyśmy wiedzieli że nie jesteśmy sami i zostaliśmy umiłowani. Chrześcijanie wiedzą, iż w środku życiu chodzi o trochę więcej aniżeli udręka natomiast umieranie, „A a więc objawionej dzięki przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który kostucha zniszczył, a żywot również nieśmiertelność na jaśnię wywiódł dzięki ewangelię” (2 Tymoteusza 1.10).Buddyzm naucza, iż Nirwana jest najdoskonalszym stanem istnienia, stanem czystego istnienia, które osiągalne jest konkretnymi sposobami przy różnych osób. Nirwana przeciwstawia się racjonalnemu wytłumaczeniu natomiast logicznemu porządkowi, w następstwie tego nie może istnieć nauczana, jest z trudem uświadamiana. Zupełnie alias niż doktryna Jezusa na rzecz nieba- wystarczająco szczegółowe. Nauczał, iż nasze ciała fizyczne umrą, jednak nasze dusze powstaną do życia z zanim w środku niebie (Ew. Marka 12.25). Budda nauczał, iż zbiorowość ludzka nie mają osobistych dusz, gdyż własne „ja” i ego jest iluzją. Dla buddysty nie istnieje charytatywny Ojciec Niebiański, który posłał swojego Syna, iżby umarł zbytnio nasze dusze, dla naszego zbawienia (ratunku), byśmy mieli drogę aż do jego chwały. Z tego właśnie powodu buddyzm ma obowiązek znajdować się odrzucony.

Czym jest medytacja? Nie jestem jaźnią ani rozumem. Nie jestem umysłem ani myślą. Nie mogę egzystować słyszane ani oddane wewnątrz słowach, ujęte wewnątrz zapachach ani schwytane wzrokiem. Nie znajduję się w środku świetle, wietrze, na ziemi ani w środku niebie. Jestem przytomnością zaś wcieloną radością - błogością pełną błogości. ( Siankara )Słowo "medytacja" używane do określenia buddyjskiej staż negacja logiczna jest najtrafniejsze. Pochodzi ono spośród łaciny (meditatio) dodatkowo oznacza zagłębianie się myślach, rozmyślanie. Być być może bardziej odpowiednim słowem byłaby "deliberacja" (łac. contemplatio = przypatrywanie się), która odnosi się dość aż do intuicyjnego, bezpośredniego postrzegania aniżeli koceptualnej analizy. Bardziej upowszechniło się przecież określnik "medytacja", które tym samym nabrało nowego znaczenia, bowiem istotą buddyjskiej staż negacja logiczna są intelektualne rozważania.W buddyzmie medytacja oznacza "bezwysiłkowe pozostawanie do wnętrza tym co jest". Można wywołać to z wykorzystaniem uspokojenie umysłu zaś utrzymywanie tego stanu, w środku którym ajuści manifestuje się łagodność tudzież mądrość. Inna inżynieria polega na pracy spośród kanałami energetycznymi naszego ciała natomiast wizualizowaniem form buddów. Najbardziej efektywną metodą jest stałe utożsamianie się z własną doskonałą naturą buddy zaś percepcja w sumie co się wydarza jako czystego. Warto w tym miejscu wyłuszczyć słowa Szamara Rinpocze, cenionego mistrza ze szkoły Karma Kagyu: "Medytacja przypadkiem oznaczać niemało różnych rzeczy - niektórym kojarzy się ona wybitnie spośród wizjami, sensacyjnymi doznaniami również tajemnicami. Naprawdę negacja logiczna jest niczym takim; jest to uporządkowany trening, na cacy spójny i konkretny. Niektórzy lubią, kiedy w medytacji pojawiają im się najróżniejsze odczucia, wibracje, energie plus inne sensacje. To jest zwyczajne fantazjowanie. Nie chodzi nam o żadne egzotyczne doznania."Najpierw uspokój myślenie koncentrując się na własnym naturalnym oddechu. Bezkształtny ciek powietrza wchodzi zaś wychodzi na skroś nos. Myśli natomiast dźwięki po prostu bez skrępowania przepływają, faktycznie kiedy chmury na bezkresnym niebie. Nie chwytaj ich, ani negacja logiczna usiłuj porzucić. Koncentruj się lecz wciąż na oddechu. Uświadom sobie z jakiego powodu medytujesz. Celem medytacji jest uzyskanie dystansu w obliczu przeszkadzających uczuć i bezpośrednie eksperyment pełnej przytomności a nieograniczonej otwartości. Tylko nie wcześniej będzie się w środku stanie owszem dawać plon innym. Wyobraź sobie w jaki sposób w ognisko klatki piersiowej, na wysokości serca pojawia się małe tęczowe światło. Stopniowo rozprzestrzenia się ono raz po raz bardziej w obrębie ciała. Kiedy obecnie dokładnie je wypełnia, rozpuszczają się wszystkie osobiste cierpienia, trudności również przeszkody. Następnie przestrzeń niezadrukowana wypływa spośród ciała we wszystkich kierunkach także wypełnia całą przestrzeń. Dzięki temu rozpuszczają się cierpienia wszystkich istot, i faktyczność zaczyna emitować nieograniczonym szczęściem, jest pełen nieograniczonego potencjału. Wszystko jest przeniknięte wyzwalającym znaczeniem dodatkowo pierwotną doskonałością. Wizualizację tęczowego światła, które wypływa z ciała utrzymuj tak powoli na kształt chcesz. Możesz w podobny sposób powtarzać na zdanie bądź do wnętrza umyśle mantrę Buddy Współczucia:OM MANI PEME HUNG, wyrażając pod ręką okazji pożądanie szczęścia na rzecz wszystkich istot (w środku tym również dla siebie). Jeżeli powtarzanie mantry wydaje się tobie czymś zbyt egzotycznym, możesz na przestrzeni wizualizowania światła, po prostu rozumować, że rozpuszczają się wszelkie negatywności w tobie plus do wnętrza innych. Postaraj się czuć owo, nie inaczej głęboko dodatkowo explicite, gdy dopiero co potrafisz. Kończąc medytację spróbuj pozostać w tym stanie najwyższej błogości, otwartości, empatii a jednocześnie pełnej przytomności w ten sposób leniwie, na sposób potrafisz. Spoczywaj bez rozproszenia do wnętrza bezpośredniej obecności, wewnątrz "w tej okolicy natomiast dzisiaj". Po chwili wszystek glob pojawia się jeszcze raz - estetyczny dodatkowo doskonały. Każdy atom wibruje radością również jest utrzymywany wewnątrz całości poprzez miłość. Wszystko jest świeże zaś nowe, pełne nieograniczonych możliwości. Wszystkie istoty pojawiają się jako doskonałe, ferie istoty, obojętnie od momentu tego azaliż o tym wiedzą, to znaczy też nie. Wreszcie spośród przestrzeni wyłania się się i nasze zgromadzenie, ale wręcz dzisiaj w tej chwili wakacje odkąd słabości dodatkowo chorób. Dawniej byliśmy naszymi ciałami, w tym momencie je posiadamy - są na rzecz nas narzędziem przynoszenia pożytku innym.Na dekadencja wyobraź sobie, iż wszystkie dobre wrażenia, jakie się pojawiły na przestrzeni medytacji, stają się nieograniczone również docierają do wszystkich istot rozpuszczając ich udręka i dając im w środku zamian jedyne trwałe przypadek - rozpoznanie natury własnego umysłu. Szczerze zadedykuj wszystkim swoją praktykę, możesz stworzyć to używając poniższej, tradycyjnej buddyjskiej formułki tzw. Życzeń Czterech Niezmierzoności (uczucie, sympatia, wesoły nastrój, parytet)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Pożegnanie z perłami

Wampiry i krew